Jernbanepensjonistene, Bergen

Foreningen har ved inngangen av 2020 – 303 medlemmer.


Styret består av:

Nestleder Knut Tore Forberg

Epostadr.: [email protected]

Tlf 90 82 88 99

Sekretær: Kjell Milde

Kasserer: Reidar Gravdal

Styremedlem: Marie Risa Kvåle (Voss)

Styremedlem: Astrid Hernes (Ål)

Styremedlem: Magni Krkedelen

Møtene avholdes (når de holdes i Bergen) den første torsdag i hver måned.

Møtene starter kl. 12.00 og møtested er: 

Hoffsalen (Domkirkeboligene).Kong Oscarsgt. 88

Telefonnr. 466 75 606 / 916 65 758


Møtene avholdes (når de holdes i Bergen) den første torsdag i hver måned, se møter i foreningene

Møtene starter kl. 12.00 og møtested er: Hoffsalen (Domkirkeboligene).Kong Oscarsgt. 88

Telefonnr. 466 75 606 / 916 65 758


Foreningen har avdelinger:


På Voss; Styremedlem, Per Eskeland, Telefonnr. 565 11 657 / 951 19 2015

og Ål; Styremedlem, Astrid Hernes, Telefonnr. 320 81 038 / 992 98 681


Medlemskontingent

Foreningens kontingent er 01.01.2018.kr.180,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to,

der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er

naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.


Bergen avholdt medlemsmøte 6.2.20 med 33 medlemmer, derav 4 nye, til stede.

Leder Rigmor Bjånesøy ønsket velkommen til alle medlemmene. Så ble det sunget en sang.

Leder gav så ordet til Avdelingsleder Tore Nilsen fra Mantena, som driver vedlikehold på personvognmateriellet. Han fortalte om Mantenas framtid i Bergen. Vedlikeholdshallen (Lokstallen) ble revet i desember 2019. Ny forventes ferdig 1.7.2021. Fra 1.1.2020 overtok Stadler alt vedlikehold på Flirtsettene som går på strekningen Bergen-Myrdal. Fra 1.1.2021 overtar det svenske selskapet Euromaint alt vedlikehold for VY på Bergensbanen. Selskapet kom raskt på banen og alt personell som i dag er i Mantena blir med over til Euromaint. Leder takket for en meget god og interessant orientering.

Så var det klart for nydelige smørbrød og kaffe/te m/tebrød.

Deretter orienterte leder at nå var det kommet i gang turgruppe, som allerede hadde hatt sin første tur.

Vi avsluttet som vanlig med en sang. Leder takket alle fremmøtte.

Sekretær

Kjell Milde