Styret består av: Leder: Aslaug Brandt Trondsen,

Adresse: 6. Bera terrasse 13E

3026 DRAMMEN

Telefon: 413 86 500.

E-mail adresse: [email protected]


Nestleder Paul Kveta

Kasserer: Jan Erik Bjølgerud

Sekretær: Harald Lund

Styremedlem: Liv Kortvedt, Leder for arr.komiteen.

Styremedlem: Sissel Bjørnsen, Medlemsregisteret

Styremedlem:

Knut Ole Kristoffersen

Styremedlem: Knut Fredrik Sørhusbakken


Foreningen har sine møter den første onsdag i hver måned, se møter i foreningene.

Møtene starter kl. 16.30 og holdes i Folkets Hus, Øvre Torggt.9 Drammen.

Medlemskontingent

Foreningens kontingent er 01.01.2020. kr.200,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.


Vestfold / Telemark.

Det er også nå en underavdeling i Vestfold/Telemark med et styre.

Dette består av blant andre:

Leder: Ole T Gran Buerveien 10B, 3711 Skien

Telefon: 900 58232

Mailadresse: [email protected]

Kasserer: Aslak Storebrua, Røyskattveien 49, 3741 Skien

Styremedlemmer:

Isak Siljan, Gamlegrensa 6A, 3747 Skien

Steinar Limi, Luksefjellveien 276, 3721 Skien

Alle møter på Oasen Cafe, Extra senteret, Buervegen 18, 3711 Skien