Jernbanepensjonistene, Stavanger

Foreningen har ved inngangen av 2020 – 119 medlemmer.

Styret består av:

Leder: Øivind Bore 

Adr: Smågamyrveien 11 4034 STAVANGER.

Telefon: 415 14 204 

 E-postadresse: [email protected]


Nestleder og sekretær Jan Terje Øglend

Kasserer: Barbro Berge Nilsen

Styremedlem Terje Haugland og Rolf Ove Hansen


Foreningen avholder sine møter siste torsdag i hver måned, bortsett fra sommermånedene.

Møtene starter kl. 16.00 og møtested er: Tante Emmas Hus.


Medlemskontingent

Foreningens kontingent er for tiden kr. 200,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.


Jernbanens Pensjonistlag Stavanger avholdt sitt årsmøte torsdag 27. februar 2020 kl. 16.00 i Tante Emmas Hus.

Foreningens leder Øivind Bore ønsket velkommen 16 medlemmer.

Årsmøte gikk på tradisjonelt vis, minnestund, årsberetning, regnskap og valg.

Årets valg ga ny nestleder / sekretær Jan Terje Øglend, etter Berit Haugland, og et nytt styremedlem Rolf Ove Hansen. Resten av styret og andre utvalg tok gjenvalg. Alle valgt med akklamasjon.

Leder takket for tilliten, han takka også Berit som nå gikk ut av styret, med en flaske vin og blomsterkort.

Så var det kaffe og litt å bite i.

Etter en god pause var det protokoll fra siste møte, Quizz, loddsalg og trekning av kaffe, sjokolade og vin.

Leder takket for frammøte, og vel møtt til neste møte.

Berit Haugland/s

Ref.